Ottawa, Ontario, Canada 


Birth

Matches 1 to 17 of 17

   Tên HỌ, Tên Thường Gọi    Birth    Person ID 
1 Lam Braxton Thiên ChÆ°Æ¡ng  23 Tháng 6,Ottawa, Ontario, Canada I5667
2 Lam Ethan Tiến Đức  12 Tháng 11,Ottawa, Ontario, Canada I5687
3 Lê Trâm-Anh Thea  14 Tháng 8,Ottawa, Ontario, Canada I1032
4 Nguyá»…n Bá Nhân  07 Tháng 1, Ottawa, Ontario, Canada I999
5 Nguyá»…n Bá Thiên  18 Tháng 12,Ottawa, Ontario, Canada I872
6 Nguyá»…n Lan Amy  06 Tháng 10,Ottawa, Ontario, Canada I878
7 Nguyá»…n Lâm Danny  12 Tháng 11,Ottawa, Ontario, Canada I1002
8 Nguyá»…n Loan Jenny  24 Tháng 9,Ottawa, Ontario, Canada I1003
9 Nguyá»…n Nam Andy  26 Tháng 5,Ottawa, Ontario, Canada I877
10 Nguyá»…n Ngọc Thụy Vi  06 Tháng 9,Ottawa, Ontario, Canada I864
11 Nguyá»…n Phạm Thu Trang  17 Tháng 12,Ottawa, Ontario, Canada I870
12 Nguyá»…n Tân Johnny  17 Tháng 8,Ottawa, Ontario, Canada I5675
13 Nguyá»…n Đỗ Thu Trâm  16 Tháng 12,Ottawa, Ontario, Canada I869
14 Nguyá»…n Đỗ Tường Vy  25 Tháng 12,Ottawa, Ontario, Canada I865
15 Nguyá»…n Đoan Trang (Sydney)  21 Tháng 6,Ottawa, Ontario, Canada I867
16 Đinh Nguyên Nam, Augustine  14 Tháng 4,Ottawa, Ontario, Canada I71
17 Đinh Nguyá»…n Thanh Thủy, Jane  02 Tháng 7,Ottawa, Ontario, Canada I70

Chôn cất

Matches 1 to 1 of 1

   Tên HỌ, Tên Thường Gọi    Chôn cất    Person ID 
1 Đỗ Thị Huế (Ngôn), Diệu Nhàn  10 Tháng 8, 2012Ottawa, Ontario, Canada I2483

Kết Hôn

Matches 1 to 2 of 2

   Gia Đình    Kết Hôn    Family ID 
1 Lê / Nguyá»…n  16 Tháng 6,Ottawa, Ontario, Canada F41
2 Lê / Nguyá»…n  21 Tháng 12,Ottawa, Ontario, Canada F186