Nguyễn Thanh Liêm

Nguyễn Thanh Liêm

Male 1887 - 1988  (100 years)

Generations:      Standard    |    Vertical    |    Compact    |    Box    |    Text    |    Ahnentafel    |    Fan Chart    |    Media    |    PDF

Generation: 1

 1. 1.  Nguyá»…n Thanh LiêmNguyá»…n Thanh Liêm was born 15 Aug 1887 (son of Nguyá»…n Văn Ngạn and Huỳnh Thị Kiểm); died 18 Jan 1988, (29/11 năm Đinh Mão).

  Thanh married Đặng Thị Tích. Thị was born 30 Sep 1890; died 10 Jan 1978. [Group Sheet]

  Children:
  1. Nguyễn Thành Đại (Albert)
  2. Nguyá»…n Marguaritte
  3. Nguyễn Thành Lập (Henri)
  4. Nguyễn Thành ... (Jean)
  5. Nguyá»…n Marie

Generation: 2

 1. 2.  Nguyá»…n Văn NgạnNguyá»…n Văn Ngạn was born 1856 (son of Nguyá»…n Huy Hiệp (Hiệp Nò), Trưởng Tá»™c Đời Thứ 1 Giòng Họ Nguyá»…n Thanh Phong and Trần Thị Liệu); died 09 Jan 1926.

  Văn married Huỳnh Thị Kiểm. Thị was born 1856; died 24 Mar 1922. [Group Sheet]


 2. 3.  Huỳnh Thị KiểmHuỳnh Thị Kiểm was born 1856; died 24 Mar 1922.
  Children:
  1. Nguyá»…n unknown
  2. Nguyá»…n unknown
  3. Nguyá»…n unknown
  4. Nguyá»…n unknown
  5. 1. Nguyễn Thanh Liêm was born 15 Aug 1887; died 18 Jan 1988, (29/11 năm Đinh Mão).
  6. Nguyá»…n unknown


Generation: 3

 1. 4.  Nguyá»…n Huy Hiệp (Hiệp Nò), Trưởng Tá»™c Đời Thứ 1 Giòng Họ Nguyá»…n Thanh Phong (son of Nguyá»…n Thanh Phong, Ông Tổ Giòng Họ Nguyá»…n Thanh Phong).

  Huy married Trần Thị Liệu. [Group Sheet]


 2. 5.  Trần Thị Liệu
  Children:
  1. Nguyễn Hanh Thông
  2. Nguyễn Thị Xiêm
  3. Nguyễn Ngọc Thạch
  4. Nguyễn Thị Cúc
  5. Nguyễn Văn Hạp (Tám Táng), Trưởng Tộc Đời Thứ 2 Giòng Họ Nguyễn Thanh Phong
  6. Nguyễn Thị Huỳnh
  7. Nguyễn Thị Loan
  8. 2. Nguyễn Văn Ngạn was born 1856; died 09 Jan 1926.


Generation: 4

 1. 8.  Nguyá»…n Thanh Phong, Ông Tổ Giòng Họ Nguyá»…n Thanh Phong
  Children:
  1. 4. Nguyễn Huy Hiệp (Hiệp Nò), Trưởng Tộc Đời Thứ 1 Giòng Họ Nguyễn Thanh Phong