Nguyễn Ngọc Thanh (Denis)

Nguyễn Ngọc Thanh (Denis)

Male 1930 - 1998  (68 years)

Generations:      Standard    |    Vertical    |    Compact    |    Box    |    Text    |    Ahnentafel    |    Fan Chart    |    Media    |    PDF

Generation: 1

 1. 1.  Nguyá»…n Ngọc Thanh (Denis) was born 1930 (son of Nguyá»…n Văn Chiêu (Giuse), Trưởng Tá»™c Đời Thứ 4 Giòng Họ Nguyá»…n Thanh Phong and LÆ°Æ¡ng Duy Cần); died 10 May 1998, (15/04 năm Mậu Dần) Bến Tre, Việt Nam.

  Ngọc married Trần Thị Minh Tâm. [Group Sheet]

  Children:
  1. Nguyễn Ngọc Phách (Thúy)
  2. Nguyễn Ngọc Bách (Diêu)
  3. Nguyá»…n Trai Anh
  4. Nguyá»…n Trai Em
  5. Nguyễn Bé
  6. Nguyễn Tí
  7. Nguyễn Bé Em
  8. Nguyễn Thị Thắm
  9. Nguyễn Thách
  10. Nguyễn Triết

Generation: 2

 1. 2.  Nguyá»…n Văn Chiêu (Giuse), Trưởng Tá»™c Đời Thứ 4 Giòng Họ Nguyá»…n Thanh PhongNguyá»…n Văn Chiêu (Giuse), Trưởng Tá»™c Đời Thứ 4 Giòng Họ Nguyá»…n Thanh Phong was born 07 Jan 1903 (son of Nguyá»…n Ngọc Long, Trưởng Tá»™c Đời Thứ 3 Giòng Họ Nguyá»…n Thanh Phong and Đoàn Thị Tám); died 10 Mar 1998, (12/02 năm Mậu Dần) xã Phú An Hòa, Châu Đức, Bến Tre, Việt Nam.

  Văn married Lương Duy Cần. Duy was born 1909; died 26 May 1994, (16/04 năm Giáp Tuất). [Group Sheet]


 2. 3.  LÆ°Æ¡ng Duy Cần was born 1909; died 26 May 1994, (16/04 năm Giáp Tuất).
  Children:
  1. Nguyễn Văn Hiền (Benoit), Trưởng Tộc Đời Thứ 5 Giòng Họ Nguyễn Thanh Phong was born 03 Mar 1927.
  2. Nguyễn Ngọc Chánh (Charles) was born 1928; died 02 Feb 2014, (03/01 năm Giáp Ngọ) Hospital, France.
  3. 1. Nguyễn Ngọc Thanh (Denis) was born 1930; died 10 May 1998, (15/04 năm Mậu Dần) Bến Tre, Việt Nam.
  4. Nguyễn Thị Tuyết (Alice)
  5. Nguyễn Thị Nghĩa (Catherine) died 2009, Saigon, Viet Nam.
  6. Nguyễn Ngọc Trọng (Raymond) was born 1938, Việt Nam; died 13 Feb 2021, (02/01 năm Tân Sửu) Phú An Hòa, Bến Tre, Việt Nam.
  7. Nguyễn Văn Tâm (Roger)
  8. Nguyễn Văn Nguyện (Marcel)


Generation: 3

 1. 4.  Nguyá»…n Ngọc Long, Trưởng Tá»™c Đời Thứ 3 Giòng Họ Nguyá»…n Thanh Phong was born 1875 (son of Nguyá»…n Văn Hạp (Tám Táng), Trưởng Tá»™c Đời Thứ 2 Giòng Họ Nguyá»…n Thanh Phong and Trần Thị Ngân); died 10 Mar 1971, (14/02 năm Tân Hợi) Việt Nam.

  Ngọc married Đoàn Thị Tám. Thị was born 1878; died 23 May 1974, (02/04 năm Giáp Dần) Việt Nam. [Group Sheet]


 2. 5.  Äoàn Thị Tám was born 1878; died 23 May 1974, (02/04 năm Giáp Dần) Việt Nam.
  Children:
  1. Nguyễn Thị Chắc
  2. 2. Nguyễn Văn Chiêu (Giuse), Trưởng Tộc Đời Thứ 4 Giòng Họ Nguyễn Thanh Phong was born 07 Jan 1903; died 10 Mar 1998, (12/02 năm Mậu Dần) xã Phú An Hòa, Châu Đức, Bến Tre, Việt Nam.
  3. Nguyễn Ngọc Dinh was born 1904; died 19 Sep 1985, Việt Nam (04/08 Ất Sửu).
  4. Nguyễn Thị Năm
  5. Nguyễn Ngọc Phát
  6. Nguyễn Thị Bảy (Tiệm)
  7. Nguyễn Ngọc Tám (mất sớm)
  8. Nguyễn Ngọc Lắm


Generation: 4

 1. 8.  Nguyá»…n Văn Hạp (Tám Táng), Trưởng Tá»™c Đời Thứ 2 Giòng Họ Nguyá»…n Thanh Phong (son of Nguyá»…n Huy Hiệp (Hiệp Nò), Trưởng Tá»™c Đời Thứ 1 Giòng Họ Nguyá»…n Thanh Phong and Trần Thị Liệu).

  Văn married Trần Thị Ngân. Thị was born 1848; died 13 Sep 1930. [Group Sheet]


 2. 9.  Trần Thị Ngân was born 1848; died 13 Sep 1930.
  Children:
  1. Nguyễn Thị Lan
  2. Nguyễn unknown (mất sớm)
  3. 4. Nguyễn Ngọc Long, Trưởng Tộc Đời Thứ 3 Giòng Họ Nguyễn Thanh Phong was born 1875; died 10 Mar 1971, (14/02 năm Tân Hợi) Việt Nam.
  4. Nguyễn Thị Thu was born 1873; died 1884.
  5. Nguyễn Thị Minh was born 1884; died 30 Aug 1978, Việt Nam (06/08 Bính Thìn).