Nguyễn Ngọc Long, Trưởng Tộc Đời Thứ 3 Giòng Họ Nguyễn Thanh Phong

Nguyễn Ngọc Long, Trưởng Tộc Đời Thứ 3 Giòng Họ Nguyễn Thanh Phong

Male 1875 - 1971  (96 years)

Generations:      Standard    |    Vertical    |    Compact    |    Box    |    Text    |    Ahnentafel    |    Fan Chart    |    Media    |    PDF

Generation: 1

 1. 1.  Nguyá»…n Ngọc Long, Trưởng Tá»™c Đời Thứ 3 Giòng Họ Nguyá»…n Thanh Phong was born 1875 (son of Nguyá»…n Văn Hạp (Tám Táng), Trưởng Tá»™c Đời Thứ 2 Giòng Họ Nguyá»…n Thanh Phong and Trần Thị Ngân); died 10 Mar 1971, (14/02 năm Tân Hợi) Việt Nam.

  Ngọc married Đoàn Thị Tám. Thị was born 1878; died 23 May 1974, (02/04 năm Giáp Dần) Việt Nam. [Group Sheet]

  Children:
  1. Nguyễn Thị Chắc
  2. Nguyễn Văn Chiêu (Giuse), Trưởng Tộc Đời Thứ 4 Giòng Họ Nguyễn Thanh Phong was born 07 Jan 1903; died 10 Mar 1998, (12/02 năm Mậu Dần) xã Phú An Hòa, Châu Đức, Bến Tre, Việt Nam.
  3. Nguyễn Ngọc Dinh was born 1904; died 19 Sep 1985, Việt Nam (04/08 Ất Sửu).
  4. Nguyễn Thị Năm
  5. Nguyễn Ngọc Phát
  6. Nguyễn Thị Bảy (Tiệm)
  7. Nguyễn Ngọc Tám (mất sớm)
  8. Nguyễn Ngọc Lắm

Generation: 2

 1. 2.  Nguyá»…n Văn Hạp (Tám Táng), Trưởng Tá»™c Đời Thứ 2 Giòng Họ Nguyá»…n Thanh Phong (son of Nguyá»…n Huy Hiệp (Hiệp Nò), Trưởng Tá»™c Đời Thứ 1 Giòng Họ Nguyá»…n Thanh Phong and Trần Thị Liệu).

  Văn married Trần Thị Ngân. Thị was born 1848; died 13 Sep 1930. [Group Sheet]


 2. 3.  Trần Thị Ngân was born 1848; died 13 Sep 1930.
  Children:
  1. Nguyễn Thị Lan
  2. Nguyễn unknown (mất sớm)
  3. 1. Nguyễn Ngọc Long, Trưởng Tộc Đời Thứ 3 Giòng Họ Nguyễn Thanh Phong was born 1875; died 10 Mar 1971, (14/02 năm Tân Hợi) Việt Nam.
  4. Nguyễn Thị Thu was born 1873; died 1884.
  5. Nguyễn Thị Minh was born 1884; died 30 Aug 1978, Việt Nam (06/08 Bính Thìn).


Generation: 3

 1. 4.  Nguyá»…n Huy Hiệp (Hiệp Nò), Trưởng Tá»™c Đời Thứ 1 Giòng Họ Nguyá»…n Thanh Phong (son of Nguyá»…n Thanh Phong, Ông Tổ Giòng Họ Nguyá»…n Thanh Phong).

  Huy married Trần Thị Liệu. [Group Sheet]


 2. 5.  Trần Thị Liệu
  Children:
  1. Nguyễn Hanh Thông
  2. Nguyễn Thị Xiêm
  3. Nguyễn Ngọc Thạch
  4. Nguyễn Thị Cúc
  5. 2. Nguyễn Văn Hạp (Tám Táng), Trưởng Tộc Đời Thứ 2 Giòng Họ Nguyễn Thanh Phong
  6. Nguyễn Thị Huỳnh
  7. Nguyễn Thị Loan
  8. Nguyễn Văn Ngạn was born 1856; died 09 Jan 1926.


Generation: 4

 1. 8.  Nguyá»…n Thanh Phong, Ông Tổ Giòng Họ Nguyá»…n Thanh Phong
  Children:
  1. 4. Nguyễn Huy Hiệp (Hiệp Nò), Trưởng Tộc Đời Thứ 1 Giòng Họ Nguyễn Thanh Phong