Đỗ Thị Huế (Diệu Nhàn)

Đỗ Thị Huế (Diệu Nhàn)

Female 1932 - 2012  (79 years)

Generations:      Standard    |    Vertical    |    Compact    |    Box    |    Text    |    Ahnentafel    |    Fan Chart    |    Media    |    PDF

Generation: 1

 1. 1.  Äá»— Thị Huế (Diệu Nhàn)Đỗ Thị Huế (Diệu Nhàn) was born 17 Sep 1932 (daughter of Đỗ Tấn Thận and Phan Thị Tiết); died 09 Aug 2012, (22/06 năm Nhâm Thìn) Ottawa, Ontario, Canada; was cremated 10 Aug 2012, Ottawa, Ontario, Canada.

  Thị married Nguyễn Văn Hiền (Benoit), Trưởng Tộc Đời Thứ 5 Giòng Họ Nguyễn Thanh Phong 10 Oct 1950. Văn (son of Nguyễn Văn Chiêu (Giuse), Trưởng Tộc Đời Thứ 4 Giòng Họ Nguyễn Thanh Phong and Lương Duy Cần) was born 03 Mar 1927. [Group Sheet]

  Children:
  1. Nguyễn Thị Thủy Tiên was born 07 Sep, Mỹ Tho, Việt Nam.
  2. Nguyễn Bá Duy was born 15 Mar, Việt Nam.
  3. Nguyễn Bá Triều was born 25 Jan, Mỹ Tho, Việt Nam.
  4. Nguyễn Bá Điền was born 22 Dec, Việt Nam.
  5. Nguyễn Bá Thọ was born 24 Mar, Việt Nam.
  6. Nguyễn Bá Phú was born 26 Sep, Việt Nam.
  7. Nguyễn Thị Thủy Hà, Teresa was born 30 Jun, Mỹ Tho, Việt Nam.
  8. Nguyễn Bá Quý was born 17 Mar, Việt Nam.

Generation: 2

 1. 2.  Äá»— Tấn ThậnĐỗ Tấn Thận was born 1907 (son of Đỗ Tấn HÆ°Æ¡i, Trưởng Tá»™c Giòng Họ Đỗ Tấn HÆ°Æ¡i and unknown Kế); died 16 Sep 1933, 27 tháng 7 năm Quý Dậu.

  Tấn married Phan Thị Tiết. Thị (daughter of Phan Văn Chánh, Trưởng Tộc Giòng Họ Phan Văn Chánh and Nguyễn Thị Bằng) was born 1910; died 11 Feb 2000, (07/01 năm Canh Thìn) Mỹ Tho, Việt Nam. [Group Sheet]


 2. 3.  Phan Thị TiếtPhan Thị Tiết was born 1910 (daughter of Phan Văn Chánh, Trưởng Tá»™c Giòng Họ Phan Văn Chánh and Nguyá»…n Thị Bằng); died 11 Feb 2000, (07/01 năm Canh Thìn) Mỹ Tho, Việt Nam.
  Children:
  1. Đỗ Mân (mất sớm)
  2. 1. Đỗ Thị Huế (Diệu Nhàn) was born 17 Sep 1932; died 09 Aug 2012, (22/06 năm Nhâm Thìn) Ottawa, Ontario, Canada; was cremated 10 Aug 2012, Ottawa, Ontario, Canada.


Generation: 3

 1. 4.  Äá»— Tấn HÆ°Æ¡i, Trưởng Tá»™c Giòng Họ Đỗ Tấn HÆ°Æ¡iĐỗ Tấn HÆ°Æ¡i, Trưởng Tá»™c Giòng Họ Đỗ Tấn HÆ°Æ¡i

  Tấn married unknown Kế. [Group Sheet]


 2. 5.  unknown Kếunknown Kế
  Children:
  1. Đỗ Văn Hai
  2. Đỗ Thị Huyện
  3. Đỗ Thị Độ
  4. Đỗ Thị Anh
  5. 2. Đỗ Tấn Thận was born 1907; died 16 Sep 1933, 27 tháng 7 năm Quý Dậu.
  6. Đỗ Tấn Chung
  7. Đỗ Tấn Chí
  8. Đỗ Tấn Trọng (Quì) was born 1915; died 31 Mar 1984, 29/02 Âm Lịch.
  9. Đỗ Tấn Tông was born 1917; died 17 Dec 2000.
  10. Đỗ Thị Xinh was born 1922; died 21 Jul 1949.

 3. 6.  Phan Văn Chánh, Trưởng Tá»™c Giòng Họ Phan Văn ChánhPhan Văn Chánh, Trưởng Tá»™c Giòng Họ Phan Văn Chánh was born 1879; died 1969.

  Văn married Nguyễn Thị Bằng. [Group Sheet]


 4. 7.  Nguyá»…n Thị Bằng
  Children:
  1. Phan unknown (chết)
  2. Phan Văn Chiêu
  3. Phan Thị Nga
  4. Phan unknown (chết)
  5. Phan Thị Trinh
  6. 3. Phan Thị Tiết was born 1910; died 11 Feb 2000, (07/01 năm Canh Thìn) Mỹ Tho, Việt Nam.
  7. Phan Thị Hạnh
  8. Phan Thị Dung was born 1916; died 2004.
  9. Phan Thị Nhạn
  10. Phan Thị Nho
  11. Phan Thế Khải